accurl 1000w օպտիկամանրաթելային լազերային խողովակի կտրող մեքենա լազերային կտրող խողովակների և պրոֆիլների համար

ACCURL’s introduces its newest generation in tubes and profiles processing technology – the Fiber Laser Tube Cutting System. With over 29 years of experience in design and manufacturing experience in tube cutting technology, ACCURL is specialized in solutions for the Tube and Pipe industries, and the new Laser Tube Cutting Line is the ultimate solution for joining multiple machining processes in one system for maximum flexibility, automation and performance.

Fiber Laser Tube Cutting Machine Working Processes:
1. Ավտոմատ Tube փաթեթ բեռնումը
2. Ավտոմատ նյութի հավասարեցում
3. Ավտոմատ սնուցում և ռոտացիա
4. Մանրաթելային լազերային խողովակների կտրում
5. բեռնաթափում
6. IPG YLS-1000W Ytterbium Laser Resonator

Typical Laser Processes:
1. Straight & Angle Cutting
2. Slotting
3. Marking
4. Notching
5. Hole Marking

ACCURL Laser tube cutting is specifically designed for businesses that care about high quality profile & tube cutting.full automatic Loading & Unloading requires less effort and time save for the operator.Can cut column Crossed Lines at the end of branch pipe,and meet centrifugal and non-centrifugal.

Առնչվող ապրանքներ